Regler for uddeling af bæreposer

I januar 2021 blev afgifterne på plastik- og papirposer tredoblet, idet virksomheder skal opkræve sine kunder minimum 4 kr. for en pose.

Det er Miljø- og Fødevareministeriet, der har fastlagt regler og retningslinjerne for minimumsbetalingen på de 4,- kr. pr. pose.

Reglerne gælder alle typer poser, både dem i papir, plastik, bomuld eller noget helt fjerde.

 

For en miljøvenlig fremtid

Lovændringen ligger i kølvandet på andre klimavenlige tiltag, da det netop handler om at få forbrugerne til at genbruge de forskellige typer af bæreposer.

Poserne vil altså få markant flere eksponeringer, da de vil blive genbrugt lang mere end tidligere.

 

Posen og designet er vigtigt

Bæreposer genbruges i højere grad, så du anbefales at bruger ekstra tid på valg af både materiale og design!

Du er altid velkommen til at kontakte os, hvis du har brug for at vide, hvad der virker.

 

Her er uddeling af poser gratis

Messer og biblioteker er ofte undtaget reglerne, og må gerne dele poser ud gratis. Biblioteker, messer og lignende steder vil kun være omfattet, hvis der skulle være et egentligt salg på stedet.

 

Spørg os endelig

Du er altid velkommen til at kontakte os, hvis du har brug for sparring eller rådgivning omkring de nye regler. Vi sidder klar til at hjælpe dig, så du kan få dine poser til at leve længst muligt.

 

Du kan læse mere om de nye bæreposeregler på Miljøministeriets hjemmeside.