Stressjordklode i blødt PU-skum

Stressjordklode i blødt PU-skum

Stressjordklode i blødt PU-skum